Kontakt

 • GP Rijeka d.d.
 • Adresa: Frana Supila 6, Rijeka 51000
 • Telefon: 051 321 160
 • Fax: 051 321 170
 • E-mail:
Get Adobe Flash player
 • Uprava društva:
  direktor Aldo Cerovac
 • Predsjednik nadzornog odbora:
  Josip Purić
 • Temeljni kapital:
  1.800.000,00 kuna upisan u cijelosti
 • Broj izdanih dionica:
  4500 1 dionica = 400,00 kn
 • Registarski sud:
  Trgovački sud u Rijeci
 • MBS:
  040170063
 • PB:
  01615149
 • ŽRN:
  2402006-1100264959
  Erste & Steiermärkische Bank d.d.